Pagină în constructie.....

Proiecte externe
R3L(versiune în limba engleză, pe site-ul coordonatorului proiectului)

Proiecte în România
-Proiect privind transferul de tehnologie catre producatorii agricoli în cadrul filierei laptelui pentru dezvoltare rurala durabila
Înapoi